gesch-slide

Manege de Hoef 1967 - heden

Voor de start van de manege gaan we terug naar de zestiger jaren. De oudste dochter van familie Castricum kreeg 
een eigen pony van haar ouders. Deze pony heette Rakker. Om in het onderhoud van de Rakker te voorzien, ging 
Marja rondjes met de pony op het strand lopen. De toeristen mochten toen voor een kwartje een rondje op haar pony rijden.
Rakker, de allereerste manegepony.

Al snel kreeg haar jongere zus Minouche ook een pony, Boefie. Samen gingen ze op pad om geld te verdienen 
voor Rakker en Boefie.
Kort daarop kregen ze de mogelijkheid om met hun pony’s op een grasland achter het huis van 
hun grootouders te rijden. Vanaf dat moment was de oprichting van
Manege “De Hoef” een feit. 
Marja en Minouche verdienden geld met het verhuren van de pony’s op hun “eigen” terrein.

De jaren 80

17 oktober 2015

In de jaren 80 besloot Marja in Utrecht voor dierenarts te gaan studeren. Ze kan daardoor veel minder tijd aan…

Bokkerijders

Al sinds de beginjaren van de manege is er een carrousel groep, ieder jaar geven ze een optreden op de…

terug naar 2016

Bedankt voor je bezoek aan de geschiedenis van Manege de Hoef!

oxygenwplk